Prace dyplomowe po niemiecku

Prace dyplomowe w języku niemieckim

Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom, jak i zmianom w zainteresowaniach studentów co do kierunków ich dalszego rozwoju poszerzyliśmy naszą ofertę o pomoc w przygotowywaniu materiałów do własnej pracy dyplomowej w języku niemieckim.

Zajmujemy się przygotowywaniem takich prac jak:

 • – magisterskie,
 • – licencjackie,
 • – zaliczeniowe,
 • – wypracowania,
 • – rozprawki,
 • – prezentacje,
 • – inne.

Zajmujemy się również tłumaczeniami.

 

Zdajemy sobie sprawę, że napisanie pracy w języku obcym nawet wówczas, gdy swobodnie porozumiewamy się w nim, nie jest zadaniem łatwym. Praca dyplomowa lub zaliczeniowa najczęściej wymaga minimum słownictwa specjalistycznego, niecodziennych sformułowań, odpowiedniego stylu pisarskiego. Ponadto, a może i przede wszystkim – wymaga dogłębnej analizy treści różnego rodzaju publikacji w obcym języku, co również wymaga bardzo dobrej znajomości języka.

Nasza oferta nie ogranicza się jedynie do przygotowywania materiału. Oferujemy również pomoc w przygotowywaniu planu pracy czy nawet tematu, opracowaniu badań, doborze literatury.

Kolejną sprawą nad którą się pochylamy to korekta prac. Zdarza się, że student czy uczeń chciałby sprawdzić poprawność napisanej przez siebie pracy bądź ma trudności we wprowadzeniu zasugerowanych przez promotora zmian czy korekt. Trudnością jest również dopisywanie tekstu w istniejącym już materiale – jest to zadanie czasochłonne i pracochłonne.

Służąc swoją wiedzą i doświadczeniem oferujemy Państwu nasze usługi w zakresie pomocy w przygotowywaniu materiału, służącego pracy dyplomowej. Nasza praca jest unikatowa i indywidualna, a każdą kwestię związaną z postępami prac konsultujemy na bieżąco z klientem.

Przygotowane przez nas prace wyceniane są na początku współpracy, a bierzemy przy tym pod uwagę:

 • – liczbę stron pracy dyplomowej czy zaliczeniowej,
 • – objętość (przewidywaną lub zalecaną) bibliografii,
 • – rodzaj materiału badawczego (badania własne bądź materiały źródłowe),
 • – wymagany czas realizacji.

Przygotowywaniem prac zajmuje się doświadczony germanista, absolwent studiów wyższych w Niemczech, świetnie posługujący się językiem niemieckim.