Zasady współpracy

(Zasady współpracy. Polecam kontakt osobisty/telefoniczny…)

  1. Przygotowywane materiały mają charakter informacyjny. Są tylko i wyłącznie wzorami, służącymi osobie je zamawiającej do stworzenia własnej pracy naukowej lub innego opracowania.
  2. Przygotowujący materiał nie tworzy prac magisterskich, licencjackich, dyplomowych …
  3. Przygotowane materiały służyć mogą tylko w sposób nienaruszający przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272 kk.
  4. Przygotowujący materiał nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie opracowania w sposób naruszający prawo, do innych celów niż początkowy, tzn. jako wzór do napisania przez osobę zamawiającą własnej pracy.
  5. Przygotowujący materiał nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przygotowanego materiału w sposób wprowadzający w błąd co do autorstwa. Jeśli powstanie podejrzenie o niezgodne z prawem wykorzystanie materiałów, przygotowujący zastrzega sobie możliwość odmowy kontynuacji współpracy.
  6. Opracowanie materiału na potrzeby osoby zamawiającej jest procesem jednorazowym co oznacza, że każde zlecenie traktowane jest indywidualnie co do rodzaju, treści, objętości, czasu wykonania i wysokości honorarium. Wymienione kwestie omawiane są przez obie strony na początku współpracy, a honorarium uiszczane jest każdorazowo po otrzymaniu przez zamawiającego konkretnej części materiału.
  7. Przygotowujący zobowiązuje się, że nie wykorzysta przygotowanego materiału w opracowywaniu kolejnych dla innych klientów. Przygotowujący materiał zobligowany jest do indywidualizacji pracy i poufności w zakresie złożonego zamówienia.
  8. Zamówione materiały przekazywane są osobie zamawiającej w formie papierowej i / lub elektronicznej – w zależności od woli klienta (na płycie CD). Po wykonaniu tej czynności wszelkie pomoce, jakie wykorzystywane były podczas realizacji zamówienia są niszczone.

 

Dodaj komentarz