Prace licencjackie Warszawa

Pisanie pracy licencjackiej Warszawa

Prace licencjackie przygotowywane są pod koniec studiów 3-letnich, zawodowych. Z technicznego punktu widzenia, prace licencjackie są mniej obszerne niż magisterskie, jednak ich układ jest zasadniczo podobny. Praca licencjacka może być badawcza, może być monografią. Jej treść mogą stanowić wykonane badania własne i – podobnie jak magisterska – praca licencjacka może prowadzić do bardzo ciekawych wniosków.

Przygotowanie i obrona pracy licencjackiej uprawnia do posługiwania się tytułem licencjata co oznacza, że uzyskało się tytuł zawodowy. Praca licencjacka musi być tematycznie ściśle powiązana z kierunkiem studiów, jakie się kończy i odnosić do problemów czy zagadnień, poruszanych w przyszłej pracy zawodowej. Uczelnie wyższe dopuszczają, aby prace licencjackie miały kształt i formę tekstu w oparciu o badania empiryczne, ale również mile widziana i popularna jest forma pracy licencjackiej jako projektu badawczego czy też analizy projekcyjnej.

Wszystkie prace licencjackie składać się muszą z następujących części: wstęp, rozdziały, zakończenie, bibliografia, załączniki. Rozdziały prac licencjackich układają się w ten sposób, że w pierwszym znajduje się treść teoretyczna, odnosząca się do ogólnego widzenia problemu, jak również jego szerszej perspektywy. Drugi rozdział prac licencjackich to określenie, wytłumaczenie problemu. Jeżeli piszemy pracę licencjacką na temat np. firmy X, w rozdziale drugim opisujemy ją, charakter jej działania, specyfikę rynku w którym działa. Rozdział trzeci pracy licencjackiej jest czysto badawczy i w nim przedstawiamy swoje badania, analizę wyników i wnioski.

Napisanie pracy licencjackiej może być sporym wyzwaniem dla studenta, dlatego oferujemy już dziś naszą fachową pomoc. Pomagamy w zbieraniu materiałów źródłowych do prac licencjackich, w ich opracowywaniu jak również w wykonywaniu badań. Prace licencjackie pisane przez nas są zawsze adekwatne do wymogów uczelnianych – zasad edytorskich i układu treści. Jesteśmy do dyspozycji również w kwestii poprawiania i korekty prac licencjackich.